5S for healthcare

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas Lindsay Jackson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1439803501

Ký hiệu phân loại: 362.1068 Physical illness

Thông tin xuất bản: New York : Productivity Press, 2009

Mô tả vật lý: xii, 129 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 41674

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH