100 greatest science discoveries of all time

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kendall F Haven

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591582652

Ký hiệu phân loại: 509 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2007

Mô tả vật lý: xv, 255 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 41719

Includes bibliographical references (p. 223-227) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH