Seas of Venus

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0743435648

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Riverdale, NY : New York : Baen ; Distributed by Simon & Schuster, 2002

Mô tả vật lý: 400 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 41764

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH