More than Honor

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake, S. M Stirling, David Weber

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671878573

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Riverdale, NY : New York, NY : Baen ; Distributed by Simon & Schuster, 1998

Mô tả vật lý: 371 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 41801

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH