Từ điển xã hội học Oxford
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301.03 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2010,

Mô tả vật lý: 718tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Xã hội học -- Từ điển

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.030


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH