Môi trường tài nguyên đất Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Huy Bá

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7396 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009

Mô tả vật lý: 1298tr. ; , 24cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 41848

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.739
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH