Giáo trình cơ học lý thuyết

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Thanh Tân, Trần Trọng Hỉ

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010

Mô tả vật lý: 171tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 41861

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 12
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
18C
Sai Gon Campus
5F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 531.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH