Mỹ thuật căn bản và nâng cao Ký họa nhân vật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gia Bảo

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 743.4 Drawing human figures

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật , 2010

Mô tả vật lý: 50tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 41959

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 743.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH