Disabilities affecting learning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Wilson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0737743387

Ký hiệu phân loại: 371.94 Students with emotional disturbances

Thông tin xuất bản: Farmington Hills, MI : Greenhaven Press, 2010.

Mô tả vật lý: 144 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 42104

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH