About the speaker : towards a syntax of indexicality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alessandra Giorgi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199571899

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010

Mô tả vật lý: vii, 230 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 42131

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH