The logic of language

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pieter A. M Seuren

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0199559481 (hbk.)

ISBN: 9780199559480 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009

Mô tả vật lý: xv, 428 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 42140

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH