Developing and validating rapid assessment instruments
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0195333365

Ký hiệu phân loại: 150.287 Testing and measurement

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press, 2009.,

Mô tả vật lý: ix, 222 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Psychological tests.-- Psychometrics.-- Social service.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH