Doing without concepts
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Edouard Machery, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0195306880

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press, 2009.,

Mô tả vật lý: xii, 283 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH