Evolution of parallel cellular machines : the cellular programming approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Moshe Sipper, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  3540626131

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York :Springer, 1997,

Mô tả vật lý: xiii, 198 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Array processors.-- Cellular automata.-- Parallel computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH