Control of single wheel robots

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yongsheng Ou, Yangsheng Xu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540281843

ISBN-13: 978-3540281849

Ký hiệu phân loại: 629.8932 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2005

Mô tả vật lý: xxiv, 188 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 42356

Includes bibliographical references (p. [179]-185) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH