Robotics : state-of-art and future challanges
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1848160062

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: London : Singapore :Imperial College Press ; Distributed by World Scientific, 2008,

Mô tả vật lý: viii, 144 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH