Reading comprehension success in 20 minutes a day.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth L Chesla

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576854949

Ký hiệu phân loại: 428.4 Reading (Including remedial reading; developmental reading)--English language

Thông tin xuất bản: New York : Learning Express, 2005

Mô tả vật lý: xi, 177 p. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 42404

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH