The science of ice cream

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Chris Clarke, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 637

Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. :Royal Society of Chemistry , 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Ice cream industry.; Ice cream, ices, etc.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn