Designing capable and reliable products
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0750650761

Ký hiệu phân loại: 658.5752 Management of production

Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston :Butterworth Heinemann, 2001,

Mô tả vật lý: xiv, 400 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Industrial design.
  - Manufacturing processes.
  - Reliability (Engineering)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH