Historical atlas of Islam [cartographic material]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Azim Nanji, Malise Ruthven

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0674013859

Ký hiệu phân loại: 911 Historical geography

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2004.

Mô tả vật lý: 1 atlas (208 p.) : , ill. (some col.), col. maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 42519

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH