Organizational behavior : securing competitive advantage
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: -,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0415998514


Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2010,

Mô tả vật lý: xvi, 400 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Organizational behavior.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH