Marx, Lenin, and the revolutionary experience [electronic resource] : studies of communism and radicalism in the age of globalization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Le Blanc

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2006.

Mô tả vật lý: xiii, 337 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 42551

Includes bibliographical references (p. 295-315) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH