Marx, Lenin, and the revolutionary experience [electronic resource] : studies of communism and radicalism in the age of globalization
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2006.,

Mô tả vật lý: xiii, 337 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 42551
1. Lenin
     Vladimir Ilʹich
    
  - 1870-1924; Marx
     Karl
    
  - 1818-1883.; Communism
  - Globalization
  - Revolutions-1. Lenin
     Vladimir Ilʹich
    
  - 1870-1924
2. Marx
     Karl
    
  - 1818-1883.
3. Communism
  - Globalization
  - Revolutions-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH