Love is a sweet chain : desire, autonomy, and friendship in liberal political theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James R Martel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415928567

ISBN: 0415928834 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2001.

Mô tả vật lý: 272 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 42572

Includes bibliographical references (p. 223-262) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH