Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jing-heng Sheng Ma, Claudia Ross

Ngôn ngữ: eng ; chi

ISBN-10: 0203799933

Ký hiệu phân loại: 495.182421 Chinese

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2006

Mô tả vật lý: xxvi, 397 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 42591

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH