Sociology [electronic resource] : the key concepts
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: London :Routledge, 2006,

Mô tả vật lý: xx, 211 p.

Ngôn ngữ:


Social sciences.-- Sociology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH