Power : a new social analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bertrand Russell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415325072

ISBN-13: 978-0415325073

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2004.

Mô tả vật lý: xxv, 258 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 42676

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH