Karl Marx
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Allen W, Wood, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0415316979

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2004., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xli, 302 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Marx, Karl, -- 1818-1883.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH