Marx and Marxism
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Peter Worsley, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0415285364

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 2002., Rev. ed.

Mô tả vật lý: viii, 121 p. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:


Marx, Karl, -- 1818-1883. ; Communism -- History.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH