Why good is good : the sources of morality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert A Hinde

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415277523

ISBN: 0415277531 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2002.

Mô tả vật lý: xiv, 241 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 42735

1. Ethics
Includes bibliographical references (p. 211-231) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH