Ethics : contemporary readings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harry J Gensler, Earl W Spurgin, James Swindal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415256801

ISBN: 041525681X (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2004.

Mô tả vật lý: ix, 314 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 42757

1. Ethics
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH