Sociology : the basics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Martin Albrow, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0415172632

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 1999,

Mô tả vật lý: xiv, 203 p. : , ill. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH