Critical reasoning in ethics : a practical introduction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anne Thomson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415171849

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999.

Mô tả vật lý: vii, 214 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 42869

Includes bibliographical references (p. 209-210) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH