Fifty key thinkers in psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Noel Sheehy, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415167744

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 2004,

Mô tả vật lý: xii, 275 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Psychologists -- Biography ; Encyclopedias.; Psychology -- History ; Encyclopedias.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH