An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dylan Evans, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415135222

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 1996,

Mô tả vật lý: xxii, 239 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Lacan, Jacques, -- 1901-1981 ; Dictionaries.; Psychoanalysis -- Terminology.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH