Moral realities [electronic resource] : an essay in philosophical psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark de Bretton Platts

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 1991.

Mô tả vật lý: viii, 232 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43012

Includes bibliographical references (p. [226]-229) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH