The Nature of moral thinking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Francis Snare

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415047080

ISBN-10: 0415047099

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 1992.

Mô tả vật lý: vi, 187 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43020

Includes bibliographical references (p. 177-183).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH