Antonio Gramsci : beyond Marxism and postmodernism
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Renate Holub, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0415021081

Ký hiệu phân loại: 335.43092 Marxian systems

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 1992.,

Mô tả vật lý: xii, 247 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Gramsci, Antonio, -- 1891-1937.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH