Oxford studies in metaethics [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Russ Shafer-Landau

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Oxford : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 2006

Mô tả vật lý: v. <1-> ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43074

1. Ethics
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH