Plato and Aristotle in agreement? [electronic resource] : Platonists on Aristotle from Antiochus to Porphyry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George E Karamanolis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199264562

ISBN-13: 978-0199264568

Ký hiệu phân loại: 184 Platonic philosophy

Thông tin xuất bản: Oxford : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 2006.

Mô tả vật lý: viii, 419 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43114

Includes bibliographical references (p. [240]-361) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH