The Impartial Spectator [electronic resources] : Adam Smith' Moral Philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. D Raphael

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199213337

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2007.

Mô tả vật lý: 160 p.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43131

Includes biographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH