Common morality [electronic resource] : deciding what to do

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard Gert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195173716

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004.

Mô tả vật lý: xxii, 179 p. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43175

1. Ethics
Includes bibliographical references (p. 153-162) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH