Setting the moral compass : essays by women philosophers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cheshire Calhoun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195154746

ISBN-10: 0195154754

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2004.

Mô tả vật lý: xiv, 384 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43200

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH