The atrocity paradigm [electronic resource] : a theory of evil

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Claudia Card

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195145089

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2002

Mô tả vật lý: x, 284 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43212

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH