Handbook of positive psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0195135334

Ký hiệu phân loại: 150.198 Other systems

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press, 2002.,

Mô tả vật lý: xviii, 829 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Happiness.-- Health.-- Optimism.-- Psychology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH