Intelligent communication systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0126853517


Thông tin xuất bản: San Diego, Calif. : London :Academic, 2002,

Mô tả vật lý: xiv, 201 p. : , ill. ; , 24 cm. , ill.ima, Nobuyoshi.

Ngôn ngữ:


Artificial intelligence. -- Telecommunication systems. -- User interfaces (Computer systems)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH