Fluid-structure interactions : slender structures and axial flow
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0125443609

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: San Diego, CA :Academic Press, Inc., 1998,

Mô tả vật lý: v. : , ill. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Fluid-structure interaction-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH