A theory of political obligation :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0199274959

Ký hiệu phân loại: 306.2

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford ; New York :Clarendon Press ; Oxford University Press, 2006,

Mô tả vật lý: x, 332 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


"Margaret Gilbert offers an incisive new approach to a classic problem of political philosophy: when and why should I do what the laws of my country tell me to do? A Theory of Political Obligation will be essential reading for political philosophers and theorists."--BOOK JACKET.

Political obligation.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn