DISCOVERING COMPUTERS 2011 : LIVING IN A DIGITAL WORLD: COMPLETE.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1439079269

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: BOSTONCOURSE TECHNOLOGY 2011,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 43452
Computer networks.
  - Computer science.
  - Computers.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH