Reflections on how we live

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Annette Baier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199570361

ISBN-13: 978-0199570362

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010

Mô tả vật lý: ix, 275 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 43518

1. Ethics
Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH