Born entrepreneurs, born leaders : how your genes affect your work life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Scott Shane, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780195373424

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: New York :Oxford University Press, 2010,

Mô tả vật lý: 266 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Behavior genetics.-- Psychology, Industrial.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH